location

Elti d.o.o.

Panonska 23
9250 Gornja Radgona
Slovenia

ID za DDV (ID for VAT): SI16590350
matična št.: 5372780
osnovni kapital: 527.944,00 EUR
št. vložka 10050900, okr. sod. Murska Sobota


banks:

Poštna banka Slovenije, d.d.
Ulica Vita Kraigherja 5
Maribor, Slovenia
SWIFT: PBSLSI22
IBAN: SI56 9067 2000 0846 580

Nova Ljubljanska banka d.d. 
Trg republike 2
Ljubljana, Slovenia
SWIFT: LJBASI2X
IBAN: SI56 0234 1001 5095 668